บอร์ด ความรัก,ทำไมคนเป็นนักปฏิบัติธรรมบางคนย้ำบางคนถึงคิดว่าตัวดีเลิศกว่าคนอื่นเสมอ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย oldman2ถ้าเรามีเสรีภาพทางศาสนา เคารพในความแตกต่างหลากหลาย เราจะไม่มีคนแบบคุณป้าสุจินต์ คนแบบคุณดังตฤณ ขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ก็เมื่อคนละนิกาย หรือคนละสาย ฐานความเชื่อต่างกัน จะไปก้าวก่ายเขาทำไม จะตำหนิติติงก็ตำหนิติติงพวกเดียวกันสิครับ เช่นฉันเคร่งแต่เธอทำได้ดีไม่เท่าฉันอะไรก็ว่าไป ไม่ใช่ไปล่วงละเมิดความศรัทธาคนอื่นอย่าให้ต้องเหมือนกับบางศาสนาที่รบราฆ่าฟันกันเพราะคิดว่าของฉันแท้ของเธอปลอมของฉันจริงของเธอลวงเลยครับ